ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยโสธร

ห่างจากกรุงเทพฯ 552 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 4,161.64 ตารางกิโลเมตร เป็นที่รู้จักกันดีเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งจัดขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี และยังมีการทำจรวดยักษ์เพื่อประกวดแข่งขัน ซึ่งถือว่าเป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญในเรื่องของการขอฝนสำหรับชาวอีสาน ทำให้ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา เพาะปลูกพืชไร่ต่างๆ

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

ยโสธรแถลงข่าวจัดงานบุญบั้งไฟประจำปี 2561

จังหวัดยโสธรเปิดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2561 ซึ่งเป็นประเพณีขอฝนตามความเชื่อที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษพอถึงเดือนหกของทุกปีจึงมีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อจุดขึ้นไปบอกกล่ […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด