ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศรีสะเกษ

มีเนื้อที่ประมาณ 8,840 ตารางกิโลเมตร เคยเป็นชุมชนที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานับพันปี นับตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ และมีชนเผ่าต่างๆ อพยพมาตั้งรกรากในบริเวณนี้ ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาถิ่นอีสาน ภาษาเขมรและภาษากวย เต็มไปด้วยเรื่องราวทางของอารยธรรม และวัฒนธรรมหลากหลายชนชาติ โดยเฉพาะขอมโบราณ ที่ผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิตพื้นบ้านแบบไทยอีสานได้อย่างลงตัว

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

เปิดตัว “สุ่มไก่ใหญ่ที่สุดในโลก” เสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบอน

วันนี้ (31 ต.ค. 61) ที่หมู่บ้านบอน ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายนนทวัฒน์ โพธิ์ขาว พัฒนาการอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมกับชาวบ้านบอน กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลตาเกษ ได้ประชาคมร่วมกันท […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด