ภาคตะวันออก

สระแก้ว

มีที่มาจากชื่อสระน้ำโบราณ 2 สระ ซึ่งในปี พ.ศ.2523 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นแม่ทัพยกไปรบที่เขมร (ราชอาณาจักรกัมพูชา) ได้แวะพักบริเวณนี้ และขนานนามว่า " สระแก้วสระขวัญ" ทั้งยังนำน้ำจากสระทั้ง 2 แห่งนี้ใช้ในการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา เดิมวระแก้วมีฐานะเป็นตำบล เป็นด่านตรวจคนและสินค้าเข้าออก จนถึง พ.ศ.2452 ทางราชการจึงยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสระแก้ว เป็นจังหวัดที่ 74 ของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 9 อำเภอ รวมประชากร 561,938 คน

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

ตักบาตรเทโวโรหณะสองแผ่นดิน ไทย-กัมพูชา วันออกพรรษา

สระแก้ว – ไทย-กัมพูชาร่วมกันตักบาตรเทโวโรหณะสองแผ่นดิน ที่อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทสด็กก๊อกธม ส่วนที่ จ.สระแก้ว จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 ต.ค.61 ผู […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด