ภาคเหนือ

เพชรบูรณ์

มีพื้นที่ประมาณ 12,668 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของประเทศ อยู่ห่างกรุงเทพฯ 346 กิโลเมตร ภูมิประเทศมีลักษณะลาดชันจากทิศเหนือไปทิศใต้ ทางตอนเหนือเป็นทิวเขาสูง มีแม่น้ำป่าสัก ไหลผ่านตอนกลางของจังหวัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ ยาวประมาณ 350 กิโลเมตร ขนาบด้วยเทือกเขาเพชรบูรณ์ ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และแหล่งท่องเที่ยว

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

มหัศจรรย์! ป่าน้ำหนาว 20,000 ไร่เปลี่ยนสี กลายเป็นสีเหลืองสลับส้มแดง

เพชรบูรณ์-มหัศจรรย์! ป่าน้ำหนาว 20,000 ไร่เปลี่ยนสี กลายเป็นสีเหลืองสลับส้มแดงทั้งผืน เกิดแค่ปีละครั้ง อช.น้ำหนาวชวน นทท.สัมผัส วันที่ 25 ธันวาคม ว่าที่ร้อยโทอุทัย ชาญสุข ห้วหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด