ภาคกลาง

นนทบุรี

เขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีขนาดเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 75 ของประเทศ (รวมกรุงเทพมหานคร) แต่ด้วยอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ส่งผลให้คนจำนวนมากย้ายถิ่นเข้ามาอาศัย ทำให้มีประชากรหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ คือกว่า 1,200,000 คน ในพื้นที่ประมาณ 622 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 6 อำเภอ

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

ล่องเรือท่องเที่ยว วิถีนนท์ ที่คนยังไม่รู้

ชวน ‘ล่องเรือท่องเที่ยว วิถีนนท์  ที่คนยังไม่รู้’ ล่องเรือไหว้พระ ไหว้เจ้า    เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร เชิญร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒน […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด