ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หนองบัวลำภู

เคยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี ก่อนจะแยกออกมาเป็นจังหวัดที่ 76 ของไทยตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 568 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 3,859,626 ตารางกิโลเมตร มีหลักฐานการค้นขุดค้นพบโครงกระดูกคนและสัตว์ รวมถึงภาชนะดินเผา เครื่องมือเหล็ก และเครื่องประดับสัมริด อายุประมาณ 2,500 ปี ที่แหล่งโบราณคดีโนนพร้าว บ้านกุดคอเมย ต.กุดดู่ และบ้านกุดกวางสร้อย ต. บ้านถิ่น อ.โนนสัง

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

พรศักดิ์ ส่องแสง โชว์ลูกคอเปิดเทศกาลฟังเพลงบนภู

หนองบัวลำภู- พรศักดิ์ ส่องแสง เจ้าของเพลงสาวจันทร์กั้งโกบ ขึ้นภูพานน้อย ขับกล่อมเพลงร่วมเปิดเทศกาล ฟังเพลงบนภู ดูดาวบนดิน ส่งเสริมการท่องเที่ยวหนองบัวลำภู พรศักดิ์ ส่องแสง วันที่ 14 ธ.ค.61 ที่แหล่งท่อ […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด