ภาคเหนือ

ลำปาง

อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 602 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,533.961 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งอารยธรรมล้านนาไทยที่น่าสนใจ ทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ รวมทั้งสถาปัตยกรรมท้องถิ่นที่สะท้อนให้เห็นตามวัดต่างๆ นอกจากนี้ยังมีรถม้าที่มีชื่อเสียงไม่เหมือนใคร มีระกาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

กอดช้างไทยให้หายหนาว เที่ยวเท่ห์เท่ห์ เก๋ไก๋ ยกแก๊งค์ เทศกาลปีใหม่ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ออป.ลำปาง

  ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เปิดเผยว่าช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ สถาบันคชบาลแห่งชาติ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ลำปางซึ่งตั้ง […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด