ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น

มีเนื้อที่ประมาณ 10,885 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่อยู่ในเขตลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชี มีทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ในบริเวณศูนย์กลางของภาคอีสาน รวมทั้งศูนย์กลางทางการศึกษาและเทคโนโลยีของภูมิภาค เนื่องจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในอำเภอเมืองครบครัน รวมทั้งทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติหลากหลายรูปแบบ

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

สวนสัตว์ขอนแก่น ชวนท้าลม ชมดอกไม้บาน บนสะพาน Sky walk

สวนสัตว์ขอนแก่นชวนฉลองปีใหม่ สัมผัสบรรยากาศหนาว ความงดงามของดอกไม้นานาพันธุ์ ชมแมวน้ำ และกวางดาวฝูงใหม่จากสวนสัตว์ดุสิตสู่เมืองหมอแคน นายธนชน เคนสิงห์  ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า สวนสัตว์ขอนแ […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด