ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กาฬสินธุ์

อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 519 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 7,055.07 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่า เคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี ปัจจุบันการทอผ้าไหมแพรวาของชาวผู้ไทย เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งชาวไทยและต่างชาติ

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

กาฬสินธุ์จุดบั้งไฟขอฝนพญาแถนให้ฝนตกตามฤดูกาล

ชาวตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟสืบสานวัฒนธรรมบุญเดือนหกขอฝนพญาแถนให้ตกต้องตามฤดูกาล มีน้ำไหลเข้าเขื่อนลำปาวแหล่งน้ำหัวใจที่ใช้หล่อเลี้ยงชาวกาฬสินธุ์ พอเพียงต่อการอุปโภค บริโภค […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด