ป.ป.ช.สกลนครนำพลังมวลชน!!ชูกำปั้น“คนสกลไม่ทนต่อการทุจริต”

ป.ป.ช.สกลนครนำพลังมวลชน!!ชูกำปั้น“คนสกลไม่ทนต่อการทุจริต”

สนง.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร ร่วมกับพลังมวลชนทุกภาคส่วน  ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต พร้อมปลุกกระแสสังคม ชูกำปั้น ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น

วันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  นายประจักษ์ สุภาวรธรรม ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  นำหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักศึกษา  พ่อค้า  และประชาชน  กว่า 500  คน  ชูกำปั้นขวา ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ประจำปี 2560  ภายใต้แนวคิด “ZERO TOLERANCE  คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”  เป็นการรวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบในระดับจังหวัด   ควบคู่กับส่วนกลาง

นายประจักษ์  สุภาวรธรรม ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร  กล่าวว่า  ปีนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น  โดยจัดเป็นวาระแห่งชาติและภารกิจเร่งด่วน  ด้วยการใช้กลไกประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนกับสำนักงาน ป.ป.ช. กระทรวงมหาดไทย  ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  พร้อมปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น  กิจกรรมระดับจังหวัดในวันนี้จัดขึ้นควบคู่ไปกับส่วนกลางที่กรุงเทพฯ   เพื่อกระตุ้นเตือนให้ชาวจังหวัดสกลนคร  ตระหนักถึงผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริต  และเป็นการประกาศเจตนารมณ์ “คนสกลไม่ทนต่อการทุจริต”  อันนำไปสู่การแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืนต่อไป

นายประจักษ์ สุภาวรธรรม ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสกลนคร กดอ่านที่นี่