นักศึกษาวิชาทหาร 3,500 นาย!! สวนสนาม “สดุดี” ยุวชนทหารกล้า

นักศึกษาวิชาทหาร 3,500 นาย!! สวนสนาม “สดุดี” ยุวชนทหารกล้า

นักศึกษาวิชาทหาร หน่วย มทบ.29 กว่า 3,500 นาย   กระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามอย่างเข้มแข็ง สดุดีวีรกรรม “ยุวชนทหารกล้า”  โชว์ปิดตาถอด-ประกอบ M-16   
วันที่ 8 ธ.ค. 2560  เวลา 15.00 น. ที่สถานกีฬาเทศบาลนครสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์  สุขสร้อย ผบ.มทบ.29 เป็นประธานตรวจพลสวนสนามทางรถยนต์ ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามโดยนักศึกษาวิชาทหารสังกัดหน่วยฝึก มทบ.29 จังหวัดสกลนครและจังหวัดบึงกาฬ กว่า 3,500 นาย เพื่อสดุดีวีรกรรมของยุวชนทหารในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2484

ซึ่งทหารญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่จังหวัดชุมพร 2 จุด ยุวชนทหารไทย 30 นาย ในความควบคุมของ ร้อยเอก ถวิล นิยมเสน  ได้รบพุ่งกับทหารญี่ปุ่นอย่างห้าวหาญ กองทัพบกจึงกำหนดให้วันนี้ของทุกปีเป็นวันนักศึกษาวิชาทหาร พิธีสวนสนามในวันนี้ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งของนักศึกษาวิชาทหาร หรือ นศท.แสดงถึงความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี  ความอดทดอดกลั้น และความภาคภูมิใจที่ได้เป็นกำลังพลสำรองของกองทัพ

พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผบ.มทบ. 29 ตรวจพลสวนสนามทางรถยนต์

พ.ท.เจนยุทธ์  สาดี ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.29  ได้นำ นศท.ทั้ง 3,500 นาย กล่าว สัตย์ปฏิญาณตน “ดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข พร้อมกับการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป”ขณะที่ พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์  สุขสร้อย ผบ.มทบ.29 ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาวิชาทหารทุกนายต้องสำนึกในหน้าที่กำลังพลสำรองของชาติ  ตระหนักถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษทำให้ประเทศมีเอกราชจวบจนถึงปัจจุบัน  ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนในชาติทุกคน ที่จะสืบทอดภาระหน้าที่ของบรรพบุรุษเพื่ออนุชนรุ่นหลังต่อไป

พ.ท.เจนยุทธ์ สาดี ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.29

ในพิธียังมีการแสดงของนักศึกษาวิชาทหารเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืน M-16 การตรวจสอบความพร้อมของอาวุธและการยิงปืนอย่างถูกวิธี การแยกชิ้นส่วนจากนั้นประกอบเป็นอาวุธอีกครั้ง แสดงปิดตาถอดและประกอบอาวุธปืน  การแสดงพรางตัวประกอบท่วงท่าการยิงหลายรูปแบบอย่างทะมัดทะแมง มีการเดินสวนสนามด้วยความพร้อมเพรียงเป็นระเบียบ  เข้มแข็งสมกับฐานะกำลังพลสำรองของชาติอย่างสมเกียรติ

นักศึกษาวิชาทหารโชว์ปิดตาถอด-ประกอบ ปืน M-16

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มทบ.29 นำหน่วยทหารในพื้นที่กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสกลนคร กดอ่านที่นี่