ผวจ.ดัน “เกาะดอนสวรรค์” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ!!

ผวจ.ดัน “เกาะดอนสวรรค์” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ!!

สกลนคร-ผวจ.นำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ Big cleaning Day “เกาะดอนสวรรค์” หนองหาร ผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ส่องนก  และการทำสมาธิภายใต้บรรยากาศอันเงียบสงบ

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กว่า 200 ชีวิต นั่งเรือไปยัง เกาะดอนสวรรค์ เกาะกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดของหนองหาร  แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน อยู่ห่างจากฝั่งด้านเทศบาลนครสกลนคร กว่า 5 กม. เพื่อเข้าไปพัฒนาฟื้นฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ประจำจังหวัดสกลนคร โดยเกาะดอนสวรรค์นั้นถือเป็นเกาะกลางน้ำที่มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพญานาคนานนับพันปี

เกาะดอนสวรรค์มีเนื้อที่ทั้งหมด 105 ไร่ มีพันธุ์ไม้เบญจพรรณและระบบนิเวศที่สมบูรณ์  มีต้นยางนาขนาดใหญ่หลายคนโอบนับร้อยต้น  มีนกน้ำหลากหลายชนิด มีถนนเดินรอบเกาะให้นักท่องเที่ยวเดินชมระบบนิเวศน์  พันธุ์ไม้หายาก และสมุนไพรอีกหลายชนิด นอกจากนี้เกาะดอนสวรรค์ยังเป็นสถานที่ดูนกที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด  โดยจะมีนักท่องเที่ยวทั่วประเทศมาดูนกน้ำ และศึกษาระบบนิเวศบนเกาะแห่งนี้ มากกว่า 10,000 คน / ปี

นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า จังหวัดสกลนคร กำหนดจัดกิจกรรม “ดอนสวรรค์ Big cleaning Day” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณเกาะดอนสวรรค์ให้สะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกรักษาความสะอาด ทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน   โดยจะไม่เข้าไปยุ่งกับระบบนิเวศภายในเกาะ  นอกจากนี้จังหวัดยังได้นำเครื่องจักรเข้ามาเก็บวัชพืชโดยเฉพาะผักตบชวาที่กำลังแพร่พันธุ์จนยากควบคุม

อย่างไรก็ดีจังหวัดสกลนครก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาชมความสมบูรณ์ของระบบนิเวศบนเกาะดอนสวรรค์  ท่านจะได้เห็นพันธุ์ไม้บนเกาะกลางหนองหาร ชมนก  ปลา สูดออกซิเจนบริสุทธิ์  หรือนั่งสมาธิภายใต้บรรยากาศที่เงียบสงบ โดยสามารถเข้าเที่ยวชมเกาะได้ตลอดทั้งปี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสกลนคร กดอ่านที่นี่