ยิ้มแก้มปริ!!รัฐเปิดพื้นที่ทำกิน เก็บผักริมรั้วขายตลาดประชารัฐ

ยิ้มแก้มปริ!!รัฐเปิดพื้นที่ทำกิน เก็บผักริมรั้วขายตลาดประชารัฐ

จังหวัดสกลนครเปิด ตลาดประชารัฐ พร้อมกันทั้งจังหวัด สร้างพื้นที่ให้คนในชนบทได้เข้ามาค้าขาย เงินหมุนเวียนในชุมชน  ขณะที่ชาวบ้านยิ้มแก้มปริ หาปู-ปลา เก็บผักริมรั้วมาขายอย่างมีความสุข
จังหวัดสกลนครใช้ฤกษ์ เวลา 16.30 น. วันที่ 5 ธันวาคม  2560 เปิดตลาดประชารัฐ พร้อมกันทั้งจังหวัด  18 แห่ง 18 อำเภอ  โดยมุ่งให้ประชาชนคนไทยมีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม    เป็นการวางรากฐานไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป โดยที่ตลาดประชารัฐประจำอำเภอโคกศรีสุพรรณ  โดยนายเอกภพ  โสภณ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ  ก็ได้เปิดให้ประชาชนยื่นลงทะเบียนเข้าร่วมค้าขายในตลาด

รวมยอดกว่า 276  ราย  สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ขาดแคลนทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่มีฐานะยากจน   ดังจะเห็นได้จากในตลาดแห่งนี้สินค้าที่นำมาขายเกือบทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านทั้งสิ้น โดยสินค้าที่สำคัญของชาวอำเภอโคกศรีสุพรรณก็คือการเพาะกล้าไม้ขาย  สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี

นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ กล่าวว่า ในตลาดวันนี้เราจะได้เห็นชาวบ้านนำพืชผักที่ปลูกริมรั้วมาขายทั้งตำลึง   ผักชี  ต้นหอม  พริก มะเขือ ฯ  มัดละ 3 บาท 5 บาท  ด้านเกษตรกรที่ว่างเว้นจากการทำนาก็ออกหาหอยขมในปรักโคลนตามท้องนามาขาย  กองละ 10-20 บาท   บางคนออกหาไข่มดแดงซึ่งมีอยู่ทั่วไปในชนบท   ออกหาปู-ปลาตามหนองน้ำ   แม่ค้าบางรายก็เอามะขามในสวนมาทำมะขามแช่อิ่มขาย

คนไหนถนัดจักรสานหลังว่างเว้นจากงานหลักก็จะออกหาไม้ไผ่มาเหลาสานเป็นสิ้นค้าหัตกรรม เช่น  กระติบข้าวเหนียว หวดนึ่งข้าว  และเครื่องจักรสานอื่นๆ มาขาย สร้างรายได้เป็นอย่างดี  นี้คือความพอเพียงของคนในชนบท เงินหมุนเวียนและได้เห็นรอยยิ้มของคนในชุมชน ภาครัฐเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสให้กับประชาชนโดยการทำตลาดประชารัฐ  ซึ่งเป็นตลาดแห่งใหม่ที่จะช่วยประชาชนระดับรากหญ้าได้ลืมตาอ้าปาก  และค้าขายกันอย่างมีความสุข

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสกลนคร กดอ่านที่นี่