“เด็กพระแท่น” สุดเจ๋ง.!! คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดสุนทรพจน์”คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

“เด็กพระแท่น” สุดเจ๋ง.!! คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดสุนทรพจน์”คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

กาญจนบุรี-ปปช.กาญจน์จัดการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภายใต้หัวข้อคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชัน

นายสุพจน์ ศรีงามเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ภายใต้หัวข้อ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เนื่องในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต   โดยได้จัดการประกวดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด กาญจนบุรี ผลการประกวด ได้แก่ น.ส.กัลยาณี  วันดี  โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ได้รับรางวัลชนะเลิศ  น.ส.ซันดาอู  สวัสดิ์ทอง   โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.นิพาพร  เพ็ชระ   โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  น.ส.รุจิรัตน์  ปิติพิสุทธิ์  โรงเรียนอุดมสิทธิ์ศึกษา  ได้รับรางวัลชมเชย น.ส.ศิริกาญ  เอี่ยมศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี  ได้รับรางวัลชมเชย ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลจะเข้ารับรางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 จังหวัดกาญจนบุรี ที่หอประชุมพระราชวิสุทธิเมธี/ภัสร์ภรณ์ เหลืองทอง–ข่าว /จิตริน มัชฌันติกะ-/ภาพ/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่