เทศกาลของดีภูเก็ต PHUKET BRAND PHUKET BEST FESTIVEL 2018

เทศกาลของดีภูเก็ต PHUKET BRAND PHUKET BEST FESTIVEL 2018

จังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงาน “เทศกาลของดีภูเก็ต ประจำปี 2561 ” หรือ “ PHUKET BRAND PHUKET BEST FESTIVEL 2018 ” ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต

ภายใต้ชื่อ PHUKET BRAND เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนาภูเก็ต ให้เป็นเมืองแห่งการสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงอาหารที่มีคุณค่า และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

โดยรวบรวมของดีจังหวัดภูเก็ต ทั้งในด้านอาหาร โดยใช้คอนเซ็ปเมืองแห่งการสร้างสรรค์ทางด้านอาหาร Phuket City of Gastronomy มีการจำหน่ายอาหารแท้ดั้งเดิมของจังหวัด สินค้าโอทอป ที่ได้รับการคัดเลือกให้ใช้ตราสัญลักษณ์ PHUKET BRAND รวมถึงพืชผักประจำถิ่นพื้นเมืองภูเก็ต ส่วนของดีด้านผลิตภัณฑ์ จะจัดแสดงโดยใช้คอนเซ็ป ไทยแลนด์ 4.0 บอกที่มาของผลิตภัณฑ์ในทุกประเภท

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต กดอ่านที่นี่