อบจ.กาญจน์ลงนามรับเงินอุดหนุนกับสพป.กาญจนบุรี และ สพม.เขต 8

อบจ.กาญจน์ลงนามรับเงินอุดหนุนกับสพป.กาญจนบุรี และ สพม.เขต 8

กาญจนบุรี-อบจ.กาญจนบ์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรับเงินอุดหนุน กับ สพป.กาญจนบุรี เขต 1-เขต 4 สพม.เขต 8 และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13


เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 1 ธันวาคม  ที่ห้องประชุมกาญจนานิกา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 1 นายนพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรับเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 -เขต 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว จัดขึ้น ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีที่ให้ความสำคัญในการศึกษา จึงได้มีการสอบถามไปยังหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ถึงความต้องการหรือความขาดแคลนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีสามารถดำเนินการให้ได้ เพื่อให้การศึกษาของเด็กและเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรีที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ตลอดจนให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญในจังหวัดกาญจนบุรีได้รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพต่อไป/ น้ำริน/ภาพ/ข่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่