วัฒนธรรมกาญจน์เข้ม.!! คัดกรองร้านผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ

วัฒนธรรมกาญจน์เข้ม.!! คัดกรองร้านผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ

กาญจนบุรี-วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายณัฐภูมิ สมุทรศรี นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ร่วมคัดกรองผู้ประกอบการที่มาลงทะเบียนตลาดประชารัฐ และแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดวัฒนธรรม ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และเป็นแนวทางในการเปิดตลาดประชารัฐของจังหวัดกาญจนบุรี ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ถนนคนเดินปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

รายงาน – ณัฐภูมิ สมุทรศรี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่