กฟภ.กาญจน์ Kick off.!! เดินแผนจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม

กฟภ.กาญจน์ Kick off.!! เดินแผนจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม

กาญจนบุรี-กฟภ.วอนมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ระโยงระยางบนเสาไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี   เป็นประธานพิธีเปิดการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้าตามแผนปฏิบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมี  นายไพฑูรย์ วิริยะวัฒนะ ผู้อำนวยการการ  ไฟ ฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคกลางจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วยนายพงศ์ภูมิพันธ์ เชื้อฮ้อ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้บริหารหน่วยงาน เจ้าของสายสื่อสาร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี  การจัดกิจกรรมงาน Kick Off จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมตามแผนปฏิบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในครั้งนี้ ด้วยสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารที่เป็นปัญหาสะสมมาเป็นเวลานาน ยากต่อการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงในเวลาอันรวดเร็ว โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพัง ซึ่งที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการนำสายลงใต้ดินและการแก้ไขปัญหาสายบนเสา แต่เนื่องจากการนำสายลงใต้ดินต้องใช้งบประมาณสูง  ประกอบกับพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีมาก แนะนำสายลงดิน จึงทำได้เพียงพื้นที่สำคัญๆบางส่วนเท่านั้น โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่เสาไฟฟ้าเป็นหลัก เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ ในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดทำแผนปฏิบัติ

การจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  นำเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยราชการ จังหวัดทั้ง 74 จังหวัด ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน การจัดการสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย อย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงามสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม รวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอีกด้วย

สำหรับเป้าหมายหลัก ของการดำเนิน การ ครั้งนี้ พรุ่งนี้เป็นการรื้อถอนสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งาน และที่ไม่ได้รับอนุญาตออกจากเสาไฟฟ้า ในเส้นทางสำคัญหรือเส้นทางวิกฤต ที่ได้รับการพิจารณาจากจังหวัดต่างๆ รวม 106 เส้นทาง ระยะทางทั้งสิ้นทั่วประเทศ 300 กิโลเมตร คิดเป็นจำนวนเสาไฟฟ้ากว่า 1 3,000ต้น ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานผู้ประ กอบการ เจ้าของสายสื่อสารและเคเบิ้ลทีวี เข้าร่วมดำเนินการ ต่อจากนั้นในปี 2561 จะเป็นขบวนการยุบรวมสายสื่อสาร ให้มีสายคงเหลือเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในที่สุด/ ชัยพฤกษ์ โกมลสุทธิ/รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่