กาญจน์นำหน่วยบริการเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชน

กาญจน์นำหน่วยบริการเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชน

กาญจนบุรี-กาญจน์นำหน่วยบริการเคลื่อนที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1  ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายวิฑูรย์ สิรินุกูล นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี  ให้การต้อนรับ และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา รายงานข้อมูลในพื้นที่ พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมงานและรับบริการ จำนวน 500 คน

จังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อนำงานบริการในหน้าที่ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การสาธารณกุศลต่างๆออกไปให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องจากการติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวปราศรัยกับผู้แทนส่วนราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ที่มาขอรับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ  จากนั้นได้มอบพันธุ์พืช และพันธุ์ปลาให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำไปปล่อยในสระน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน มอบน้ำตาลทรายให้โรงเรียนเพื่อสมทบโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 200 ชุด จากนั้นได้ออกเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งสนทนาพูดคุยกับประชาชนที่มารับบริการ เช่น การมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี การให้บริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ การปรึกษาข้อกฎหมายต่างๆ การตัดผมเสริมสวย  ตำแหน่งงานว่างการสอนอาชีพการสาธิตงานอาชีพต่าง ๆ การตรวจรักษาโรค การให้บริการของหน่วยบริการเคลื่อนที่จังหวัดกาญจนบุรีในครั้งนี้เป็นการให้บริการฟรี ยกเว้นในส่วนของค่าธรรมเนียมจะต้องชำระเงินตามประเภทของค่าธรรมเนียมของหน่วยงานนั้นๆ เป็นการเข้าไปให้บริการถึงในพื้นที่ที่อยู่อาศัยของประชาชนในชนบทห่างไกล

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่