วิถีชีวิตบ้านสองคอนจุดที่แคบที่สุดของแม่น้ำโขง

วิถีชีวิตบ้านสองคอนจุดที่แคบที่สุดของแม่น้ำโขง

อุบลราชธานี – รายการคน หา กิน ถิ่นอีสาน ตอน วิถีชีวิตบ้านสองคอน ริมโขง ชุมชนที่หาอยู่หากินกับลำน้ำโขง ทั้งเป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งทำการเกษตรหลังน้ำลด เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัด วิถีชีวิตที่เกื้อกูลกัน ยังมีให้เห็นจากที่นี่ ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี กดอ่านที่นี่