ธกส.นครพนม อัดแคมเปญกลุ่มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชาวนาเฮได้เงินทันปีใหม่

ธกส.นครพนม อัดแคมเปญกลุ่มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชาวนาเฮได้เงินทันปีใหม่

นครพนม – วันที่ 27 .ค.61 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดนครพนม นายสุกิตติ์ ไกรเกตุ ผอ.ธ.ก.ส.นครพนม แถลงความคืบหน้าสนับสนุนสินเชื่อการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา โดยขับเคลื่อนผ่านโครงการพลังประชารัฐ จูงใจเกษตรกรลดรอบการปลูกข้าว เพื่อลดปัญหาผลผลิตข้าวล้นตลาด จนเป็นเหตุให้ราคาตกต่ำ จึงแนะนำให้หันมาปลุกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทน ซึ่งขณะนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นการสร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

 

โดย ธ.ก.ส. เปิดแคมเปญออกเป็น 3 โครงการ คือ 1.สินเชื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ให้มีเงินใช้หมุนเวียนในการผลิตผ่านบัตรเกษตรสุขใจ โดยต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการส่งเสริมการเกษตร มีความประสงค์มาปลุกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในวงเงินไร่ละไม่เกิน 2,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ คิดดอกเบี้ย 0.01 ต่อปี ระยะชำระคืนไม่เกิน 6 เดือน เริ่มสตาร์ทให้สินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.61-31 ม.ค.62

2.สินเชื่อเพื่อปลูกข้าวโพดฯผ่านสหกรณ์การเกษตร ที่เป็นสมาชิกอยู่ก่อนแล้ว  โดยสหกรณ์นั้นๆสามารถกูได้ถึง 10 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0.01 ต่อปี ระยะคืน 6 เดือน แต่ถ้าหากสหกรณ์ใดไม่ได้เข้าร่วม สมาชิกสามารถขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสหกรณ์อนุญาตให้เข้าร่วมโครงการได้ และ 3.สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดฯผ่านสหกรณ์ฯ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สหกรณ์สามารถกู้ได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท/ปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มปล่อยกูตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-30 มิ.ย.62 เป็นต้นไป

นายสุกิตติ์ฯ ผอ.ธ.ก.ส.นครพนม กล่าวต่อว่านอกจากการให้สินเชื่อแก่เกษตรกร และสหกรณ์การเกษตรแล้ว ยังประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาให้ความรู้ โดยการจัดอบรมวิธีการปลูกและเก็บเกี่ยว และได้จัดทำประกันภัยพืชผล กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 8 ภัย หรือจากศัตรูพืชรุมกัดทำลายผลผลิต เกษตรกรผู้ปลูกจะได้รับเงินช่วยเหลือ ในวงเงินคุ้มครองไร่ละ 1,500 บาท ที่สำคัญรัฐบาลได้ประสานภาคเอกชน อาทิ สมาคมผู้รับซื้อข้าวโพด ประกันการรับซื้อผลผลิตในราคา 8 บาท/กก. เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปลูกว่านอกจากจะได้รับการดูแลทั้งด้านเงินทุน การคุ้มครองความเสี่ยงจากการผลิตแล้ว ยังสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรมอีกด้วย

“สำหรับในจังหวัดนครพนม มีเกษตรกรแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 42 ราย พื้นที่เข้าร่วม 3,786 ไร่ ธ.ก.ส.นครพนม สนับสุนสินเชื่อไปแล้ว 48 ราย เป็นเงินจำนวน 634,000 บาท” นายสุกิตติ์ฯกล่าว

นอกจาก ธ.ก.ส.ฯจะอัดแคมเปญให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้ว ด้านเกษตรกรชาวนาก็ยิ้มแก้มปริ เพราะโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าวแก่ผู้ปลูกข้าวนาปีรายย่อย ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการส่งเสริมการเกษตร จำนวนรายละไม่เกิน 12 ไร่ๆละ 1,500 บาท ทาง ธ.ก.ส.นครพนม ได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรโดยตรง ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค.ที่ผ่านมา จำนวน 102,488 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,375,554,750 บาท ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ได้เงินนำไปใช้จ่ายหมุนเวียนในครัวเรือน โดยชาวนาหลายคนที่ทราบข่าวต่างแห่มากดเงินดังกล่าว ไว้ใช้ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงในไม่กี่วันนี้

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่