ระนองจัดชุดตรวจการณ์พิเศษตรวจเข้มช่วงเทศกาลปีใหม่

ระนองจัดชุดตรวจการณ์พิเศษตรวจเข้มช่วงเทศกาลปีใหม่

ระนองจัดชุดตรวจการณ์พิเศษตรวจเข้มช่วงเทศกาลปีใหม่
ระนอง-นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า ในช่วงรณรงค์สัญจรปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ 2562 ขนส่งจังหวัดระนองได้ดำเนินมาตรการเข้ม โดยจัดชุดตรวจการณ์พิเศษตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดจอดรถต้นทาง มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ ตรวจปัสสาวะ ผู้ประจำรถโดยสารสาธารณะทุกคน ทั้งผู้ขับรถ พนักงานประจำรถ นายตรวจ และผู้ให้บริการประจำรถ “ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดต้องเป็นศูนย์” ตรวจสอบ และควบคุมให้พนักงานขับรถถือปฏิบัติเกี่ยวกับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง สภาพรถต้องมีความปลอดภัย แนะนำผู้โดยสารทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดชุดตรวจเคลื่อนที่เร็วออกสุ่มตรวจความเร็ว และวัดแอลกอฮอล์รถตู้โดยสาร พร้อมกันนี้ยังได้แจกพิมเสนน้ำ และยาเหลืองแก่ผู้โดยสารอีกด้วย
ส่วนกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ได้ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคระนอง และวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี จัดจุดบริการตรวจความพร้อมของรถให้แก่ผู้เดินทาง และพี่น้องประชาชน ณ ปั๊มน้ำมันพีที ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง และจุดจอดรถ บขส.กระบุรี และให้บริการ “ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ“ ทางโทรศัพท์ สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561-2 มกราคม 2562

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่