มทร.รัตนโกสินทร์ศาลายา เจ้าภาพจัดแข่งขัน “รัตนโกสินทร์เกมส์” ครั้งที่ 35

มทร.รัตนโกสินทร์ศาลายา เจ้าภาพจัดแข่งขัน “รัตนโกสินทร์เกมส์” ครั้งที่ 35

นครปฐม : มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา เปิดรั้วโชว์ศักยภาพ จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 เปิดตัวมาสคอตช้าง สัญลักษณ์นำโชค “รัตนโกสินทร์เกมส์”

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  นายอุดม โอษฐยิ้มพลาย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เปิดแถลงข่าว จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ภายใต้ชื่อ “รัตนโกสินทร์เกมส์”

โดยมี นางสลารีรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล และรองศาสตราจารย์อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง ร่วมในการแถลงข่าว เพื่อแสดงความพร้อมในการจัดการแข่งขัน รวมถึงการแสดงความพร้อมของอำเภอพุทธมณฑลที่จะมีการรองรับทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศ ที่จะเข้ามาเป็นจำนวนมากร่วมในการแถลงข่าว

รศ.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวว่า รัตนโกสินทร์เกมส์ เป็นการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่พ.ศ. 2523 จากการแข่งขันกีฬาระหว่างวิทยาเขตต่างๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยี และ อาชีวศึกษา ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันในสมัยนั้น คือการส่งเสริมให้ครูอาจารย์ นักศึกษา ได้มีโอกาสพบปะรู้จักกัน เสริมสร้างความสามัคคี และการมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ รวมทั้งการพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬา ตลอดจนพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ และสังคม ให้แก่นักศึกษา

จนกระทั่งได้สถาปนา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ขึ้นในปี พ.ศ. 2531 จึงกำหนดให้จัดการแข่งขันกีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือ ราชมงคลเกมส์ แม้จะมีการยกระดับโดยแยกการบริหารออกเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9แห่ง ในพ.ศ. 2548 นั้น แต่มหาวิทยาลัยต่างๆ ก็ยังคงสืบสานประเพณีปฏิบัติในการแข่งขันกีฬาราชมงคลเกมส์ต่อเนื่องกันมาถึงปัจจุบัน โดยใช้ชื่อมหกรรมว่า การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

อนึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นผล โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลแด่มหาวิทยาลัย ที่ได้รับเหรียญทองสูงสุดซึ่งเริ่มตั้งแต่พ.ศ. 2549 เป็นต้นมาจึงถือว่ามหกรรมกีฬานี้ ในการแข่งขันกีฬาที่มีเกียรติ และได้รับความสนใจจากสังคมไทยอีกหนึ่งมหกรรมในแต่ละรอบปี

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ในการศึกษา 2561 นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า“รัตนโกสินทร์เกมส์” และ ใช้ช้างเป็นสัตว์ประจำมหาวิทยาลัย กำหนดให้เป็นสัตว์นำโชคประจำการแข่งขันด้วย

โดยกำหนดจัดการแข่งขันขึ้น ระหว่างวันที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา ซึ่งพื้นที่ศาลายามีจำนวนกีฬาที่จัดการแข่งขันทั้งสิ้น 13 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล.ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด แบดมินตั้น  เซปักตะกร้อ ตระกร้อลอดห่วง เปตอง ว่ายน้ำ  หมากกระดาน ครอสเวิร์ด ชักเย่อ กรีฑา ที่จะชิงชัยกันตลอดระยะเวลา 8 วัน

ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และเปิดตัวมาสคอต ซึ่งใช้ช้างเป็นสัญลักษณ์ นำโชค รวมถึงเปิดตัวเสื้อที่จะใช้ในมหกรรมการแข่ง โดยคาดว่า จะมีเงินสะพัดจากการท่องเที่ยว และการบริการที่หลากรูปแบบ ที่จะมีความคึกคักจากการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้.

77ข่าวเด็ด : นครปฐม

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่