บรรยากาศการเลือกตั้ง สว.ระดับประเทศคึกคัก

บรรยากาศการเลือกตั้ง สว.ระดับประเทศคึกคัก

บรรยากาศการเลือกตั้ง สว.ระดับประเทศเริ่มตั้นอย่างคึกคัก ประธาน กกต.ขอให้ผู้ร่วมการคัดเลือกทุกคนทำหน้าที่อย่างสุจริต และเที่ยงธรรม

เมื่อเวลา 8.00 น.บรรยากาศเปิดให้ลงทะเบียน ในการคัดเลือกส.ว.ระดับประเทศ ที่ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 เมืองทองธานี จากผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดทั่วประเทศ โดย กกต.ได้ปิดการรับรายงานตัว ในเวลา 9.00 น.
นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. ได้กล่าวต้อนรับผู้สมัครเลือกตั้งและทีมงาน โดยกล่าวว่าการคัดเลือกครั้งนี้จะเป็นการคัดเลือกครั้งสุดท้ายก่อนส่ง 200 รายชื่อที่ได้ในวันนี้ให้คสช.เป็นผู้คัดเลือก และขอให้ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกครั้งนี้ตั้งใจให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรม
ในโอกาสเดียวกัน เลขาธิการกกต.ขึ้นพูดในฐานะผู้อำนวยการการคัดเลือกส.ว.ระหว่างประเทศ ชี้แจงขั้นตอนในการคัดเลือกแก่ผู้สมัครเข้าคัดเลือกผู้สมัคร 2,700 คนเศษ แยกเป็นวิธีการยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง 2,200 คน และยื่นสมัครพร้อมหนังสือรับรองจากองค์กร 475 คน ทั้งหมดนี้มาจากรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกในระดับจังหวัด
ผู้รับเลือกแต่ละคนที่มาลงทะเบียนทันเวลาจะได้บัญชีรายชื่อของผู้รับเลือกในกลุ่มของตนทั้งหมด กกต.แสดงหีบเปล่า กรรมการไม่น้อยกว่า 2 คนลงลายมือชื่อว่าหีบเปล่าจริง ผู้เลือกแสดงตนว่ามีชื่อในบัญชีรายชื่อโดยใช้บัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อ รับบัตรลงคะแนน โดยเข้าไปเขียนหมายเลขอารบอกของผู้สมัครที่ต้องการเลือกในกลุ่มเดียวกันในคูหา ผู้สมัคร1คนมีสิทธิลงคะแนนให้ผู้สมัคร 2 คน โดยสามารถเลือกตนเองได้ พับบัตรลงคะแนนและหย่อนลงหีบ

การนับคะแนนของแต่ละกลุ่มจะเกิดขึ้นเวลา 11.30 โดยคัดเลือก 10 คนจากแต่ละกลุ่ม หากมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน 10 คนจะใช้การจับสลาก และรายชื่อผู้ได้รับเลือกจะถูกเผยแพร่หน้าสถานที่ที่ทำการคัดเลือก ส่งให้ผู้อำนวยการการคัดเลือกส.ว. ระดับประเทศและส่งให้คสช.คัดเลือกให้เหลือ 50 คนต่อไปภายใน 5 วันเวลา 8.00 น.บรรยากาศเปิดให้ลงทะเบียน ในการคัดเลือกส.ว.ระดับประเทศ ที่ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 เมืองทองธานี จากผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดทั่วประเทศ โดย กกต.ได้ปิดการรับรายงานตัว ในเวลา 9.00 น.
นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. ได้กล่าวต้อนรับผู้สมัครเลือกตั้งและทีมงาน โดยกล่าวว่าการคัดเลือกครั้งนี้จะเป็นการคัดเลือกครั้งสุดท้ายก่อนส่ง 200 รายชื่อที่ได้ในวันนี้ให้คสช.เป็นผู้คัดเลือก และขอให้ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกครั้งนี้ตั้งใจให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรม
ในโอกาสเดียวกัน เลขาธิการกกต.ขึ้นพูดในฐานะผู้อำนวยการการคัดเลือกส.ว.ระหว่างประเทศ ชี้แจงขั้นตอนในการคัดเลือกแก่ผู้สมัครเข้าคัดเลือกผู้สมัคร 2,700 คนเศษ แยกเป็นวิธีการยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง 2,200 คน และยื่นสมัครพร้อมหนังสือรับรองจากองค์กร 475 คน ทั้งหมดนี้มาจากรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกในระดับจังหวัด ผู้รับเลือกแต่ละคนที่มาลงทะเบียนทันเวลาจะได้บัญชีรายชื่อของผู้รับเลือกในกลุ่มของตนทั้งหมด กกต.แสดงหีบเปล่า กรรมการไม่น้อยกว่า 2 คนลงลายมือชื่อว่าหีบเปล่าจริง ผู้เลือกแสดงตนว่ามีชื่อในบัญชีรายชื่อโดยใช้บัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อ รับบัตรลงคะแนน โดยเข้าไปเขียนหมายเลขอารบอกของผู้สมัครที่ต้องการเลือกในกลุ่มเดียวกันในคูหา ผู้สมัคร1คนมีสิทธิลงคะแนนให้ผู้สมัคร 2 คน โดยสามารถเลือกตนเองได้ พับบัตรลงคะแนนและหย่อนลงหีบ
การนับคะแนนของแต่ละกลุ่มจะเกิดขึ้นเวลา 11.30 โดยคัดเลือก 10 คนจากแต่ละกลุ่ม หากมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน 10 คนจะใช้การจับสลาก และรายชื่อผู้ได้รับเลือกจะถูกเผยแพร่หน้าสถานที่ที่ทำการคัดเลือก ส่งให้ผู้อำนวยการการคัดเลือกส.ว. ระดับประเทศและส่งให้คสช.คัดเลือกให้เหลือ 50 คนต่อไปภายใน 5 วัน

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ กดอ่านที่นี่