เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

ที่บริเวณ จุดพักรถอู่ตะเภา ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ศูนย์ปฏิบัติป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 และการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2561


จากในปัจจุบัน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุบัติเหตุ และอุบัติภัยต่างๆ ได้สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวไทยในแต่ละปี เป็นจำนวนมหาศาล และยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ จำเป็นต้องมีการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย การกระตุ้นเตือน และสร้างจิตสำนึกให้แก่พี่น้องประชาชน


สำหรับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ในครั้งนี้มีเป้าหมาย ให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต ให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับสถิติอุบัติเหตุ 3 ปี ย้อนหลัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายลดความสูญเสียชีวิตของพี่น้องผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งจะเป็นบุญกุศลติดตัวท่านไปตลอด

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยนาท กดอ่านที่นี่