ขนส่งชัยนาทออกตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะก่อนให้บริการเทศกาลปีใหม่ 2562

ขนส่งชัยนาทออกตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะก่อนให้บริการเทศกาลปีใหม่ 2562

ที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยนาท นางสุธีวรรณ ศรีสุข ขนส่งจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท และวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ออกตรวจความพร้อมรถโดยสารประจำทาง และตรวจวัดแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ ก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562


สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท ร่วมกับภาคีเครือข่ายบูรณาการมาตรการด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยออกตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารทุกคัน พนักงานขับรถทุกคน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและเร่งปรับปรุงแก้ไขตัวรถและสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานขับรถ ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึง เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน


โดยนางสุธีวรรณ ศรีสุข ขนส่งจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท มีเป้าหมายในการที่จะลดอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะ สำหรับมาตรการในการลดอุบัติเหตุทางถนน มีหลายมาตรการ ทั้งในเรื่องของการตรวจความพร้อมของผู้ขับขี่รถโดยสาร และตัวรถโดยสาร ตามจุดต่างๆสำหรับตัวของผู้ขับขี่รถโดยสารจะต้องไม่มีปริมาณของแอลกอฮอล์ และตัวรถจะต้องได้มาตรฐาน อุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ต้องครบถ้วน หากผู้ประกอบการรถขนส่งโดยสารไม่กระทำตามกฎและหากเกิดอุบัติเหตุจะถูกดำเนินการขันเด็ดขาด และถูกเพิกถอนใบอนุญาต สุดท้ายขอฝากประชาชนที่จะเลือกให้บริการรถโดยสารสาธารณะ หากพบว่ารถโดยสารไม่ปลอดภัย หรือคนขับรถโดยสาร มีพฤติกรรม กระทำผิดกฎหมาย ขับขี่ด้วยความประมาทหวาดเสียวสามารถแจ้งไปยังหมายเลข1584 ตลอด24 ชั่วโมง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยนาท กดอ่านที่นี่