ศรีสะเกษ เปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

ศรีสะเกษ เปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

วันนี้ (25 ธ.ค. 61) ที่หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 และกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะอาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ร่วมในพิธีคับคั่ง นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งรณรงค์ให้ทุกคนรักษาวินัยจราจร และโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ของทุกปีซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในอัตราที่สูง สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  นี้ ได้กำหนดรณรงค์ในช่วงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562  รวม 7 วัน ในหัวข้อ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ชึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงปีใหม่ 2561 ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุ 41 ครั้ง มีคนได้รับบาดเจ็บ 49 ราย และเสียชีวิตถึง 15 ราย เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

ดังนั้น ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งรณรงค์ให้ทุกคนรักษาวินัยจราจร เพื่อลดความสุญเสียทั้งในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนต่อไป.

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พรหมมาศ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่