ศรีสะเกษ จับมือสถานประกอบการและภาคีเครือข่ายสร้างการรับรู้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานยุค 4.0 ในวันคริสต์มาส

ศรีสะเกษ จับมือสถานประกอบการและภาคีเครือข่ายสร้างการรับรู้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานยุค 4.0 ในวันคริสต์มาส

วันนี้ (25 ธนวาคม 2561)ที่ห้องดาวินชี่โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ ภายใต้บรรยายกาศวันคริสต์มาส นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์ที่สถานประกอบการ/หน่วยงานเครือข่ายจะได้รับภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และการสร้างเครือข่ายในการเพิ่มศักยภาพแรงงานสู่ SME 4.0 โดยมีนายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้ารับการสัมมนาให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ตั้งเป้าให้พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เกิดการพัฒนาศักยภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยมีมาตรการจูงใจด้านภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทราบขั้นตอน แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ในเรื่องการรับรองหลักสูตรผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ (e-service) การกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดอกเบี้ย 0 % วงเงินสูงสุดหนึ่งล้านบาท และที่สำคัญเพื่อชี้แจงให้สถานประกอบกิจการและภาคีเครือข่ายทราบถึงสาระสำคัญการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเครือข่าย การขอรับเงินอุดหนุนหรือช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

นอกจากนี้ ได้มีการทำพิธีมอบเงินอุดหนุนให้หน่วยงานภาคีเครือข่าย จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์ ได้รับเงินอุดหนุน 30,000 บาท ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพร ได้รับเงินอุดหนุน 10,000 บาท บริษัท ศิริมหาชัย ศรีสะเกษ จำกัด ได้รับเงินอุดหนุน 4,600 บาท และบริษัท โตโยต้าศรีสะเกษ (1993) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ได้รับเงินอุดหนุน 11,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 55,600 บาท

 

 

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พรหมมาศ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่