ไอศกรีมส้มโอคว้าแชมป์ เทศกาลอาหารเลิศรสนครปฐม

ไอศกรีมส้มโอคว้าแชมป์ เทศกาลอาหารเลิศรสนครปฐม

นครปฐม : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม จัดเทศกาลอาหารเลิศรส ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม และสินค้าด้านการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ของจังหวัดนครปฐม พร้อมกิจกรรมการแข่งขันประกวดการทำอาหารจากส้มโอ ผลไม้ชื่อดังของจังหวัดนครปฐม

งานนี้ได้จัดขึ้นที่ บริเวณลานหน้าวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยนายอุดม โอษฐ์ยิ้มพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ได้เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลอาหารเลิศรส จังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม และสินค้าด้านการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ของจังหวัดนครปฐม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโต ในภาคการท่องเที่ยวและบริการอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล

รวมทั้งยุทธศาสตร์ในการผลักดันที่จะให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว ในพื้นที่กลุ่มภาคกลางและปริมณฑลอย่างต่อเนื่อง จึงต้องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม เพิ่มกิจกรรมให้มีกิจกรรมหลากหลายเพิ่ม ให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Creative Tourism การท่องเที่ยวเชิงอาหาร Food Innopolis  พร้อมๆกับพัฒนาชุมชนเพื่อ ส่งเสริม ชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่มีสินค้าที่โดดเด่น เป็นอัตลักษณ์ รวม 21 ชุมชน

ซึ่งล้วนแต่เป็นของดี เลิศรส จนขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐม การจัดงานเทศกาลอาหารเลิศรสครั้งนี้ จึงเป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการ 100 ร้านอาหารอร่อย ทั้งคาวหวาน มาจัดบูธให้ได้ ชอป และชิม กันอย่างจุใจ รวมทั้งผลไม้ลือชื่อของจังหวัดนครปฐมอีกมากมาย นอกจากนั้นยังมีการแสดงดนตรี และศิลปวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และไฮไลท์เด็ดของงานนี้ก็คือ การประกวดทำเมนูอาหารเด็ด จากส้มโอผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐม เพื่อชิงเงินรางวัล 3,000 –5,000 บาท

ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ เมนูข้าวยำนครปฐม ของร้านอาหารเสน่ห์จันทร์ รับเงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ ส้มตำส้มโอกุ้งสด ของนางสาวศรีรุ้ง ทองเจริญ รับเงินรางวัล 3,000 บาท และ รางวัลชนะเลิศ คือ ไอศครีมส้มโอ ของนางสาววรรณะภา ทัดแช้ม รับเงินรางวัล 5,000 บาท

พิสิษฐ์  ปานวณิชยกิจ – ขนิษฐา  ชื่นยินดี / ภาพ-ข่าว นครปฐม

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่