คนแห่เที่ยวงาน “สังคมสุขใจ” สามพรานโมเดลคึกคัก

คนแห่เที่ยวงาน “สังคมสุขใจ” สามพรานโมเดลคึกคัก

 

นครปฐม : สามพรานโมเดล จับมือ ททท.เนรมิตมหกรรมท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ งาน “สังคมสุขใจ ครั้งที่ 5” อย่างยิ่งใหญ่ ประชาชน ใกล้ไกลให้ความสนใจ แห่เที่ยวคึกคัก ร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ สู่ชีวิตที่สมดุล 

 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่สวนสามพรานโมเดล จ.นครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “สังคมสุขใจ” ครั้งที่ 5 ภายใต้คอนเซปต์ “เท่นอกกรอบขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ จัดโดย สามพรานโมเดล และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว  ระหว่างวันที่ 7-9 ธ.ค.61 ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล รอง ผวจ.นครปฐม, นางอภิรตี สีบุญเรือง รองผู้อำนวยการกองสร้างสรรค์กิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), ดร.นพ.ไพโรจน์  เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนัก ๕ สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม (สสส.) และ นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ให้การต้อนรับ

โดยมีประชาชนทั่วไป และผู้สนใจมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อซื้อพืชผัก และสินค้าอินทรีย์โดยตรงจากเกษตรกรในเครือข่ายสามพรานโมเดล และเครือข่ายจากทั่วประเทศ ร่วม 300 ราย  รวมถึงชอปความรู้ และแรงบันดาลใจ กระบวนการทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์ทั้งเรื่องการปลูก การตลาดและมาตรฐานอินทรีย์ การจัดการเรื่องท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ และการสร้างผู้นำร่วมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ระบบอาหาร รวมถึงการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล  โดยไฮไลท์ ที่ได้รับความสนใจอย่างสูงในปีนี้ คือ การเปิดตัวสามพรานโมเดล อะคาเดมี่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ระบบอาหารอินทรีย์  และการเปิดรับสมัครนักขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล  รวมถึงการร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม Go Green ในงานนี้ด้วย

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ดีใจที่เห็นทุกภาคส่วนมาร่วมขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอินทรีย์ โดยกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อมุ่งไปสู่การสร้างระบบอาหารสมดุลและยั่งยืนร่วมกัน ซึ่งในส่วนของรัฐบาล มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนภาคการเกษตรมาตลอด เพราะภาคเกษตรเป็นกำลังและรายได้หลักที่จะสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศ  ซึ่งสิ่งที่ทางสามพรานโมเดลได้ขับเคลื่อน และมีการเชื่อมโยงความร่วมมือแบบบูรณาการให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างแท้จริงนั้น นับว่าสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ที่มุ่งสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืน สามารถขยายผลไปได้อย่างเป็นวงกว้างในภูมิสังคมอื่น ๆ

“การขับเคลื่อนสามพรานโมเดล เป็นความภาคภูมิใจของทั้งจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย ที่มีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนเกิดเป็นต้นแบบที่เป็นรูปธรรม สร้างสรรค์ ผลิตองค์ความรู้ต่างๆ รวมถึงการมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน สามารถพัฒนาต่อยอด ขยายผลไปสู่ความยั่งยืนและสมดุลในด้านของการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมอันดีงาม ในภูมิสังคมอื่น ๆ”

โดยในปีนี้มีความพิเศษ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักบทบาทและยกระดับศักยภาพการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนระบบอาหารอินทรีย์  จึงมีการเปิดตัวสามพรานโมเดลอะคาเดมี่ พร้อมจัดนิทรรศการ เปิดรับสมัครนักขับเคลื่อน  จัดการเสวนาในเชิงลึก เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ การเชื่อมโยงคนทั้งห่วงโซ่ ของสามพรานโมเดล รวมถึงการเปิดเวทีโค้ชชิ่ง ชวนผู้เชี่ยวชาญ มาเล่าเส้นทางการขับเคลื่อนและให้คำแนะนำ รวมถึงการเปิดหลักสูตรอบรมครอบคลุมเรื่อง การให้ความรู้เกษตรอินทรีย์เบื้องต้น  การขับเคลื่อนสามพรานโมเดล  การสร้างผู้นำเชิงระบบ  การสร้างผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ ระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม  เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำองค์ความรู้ของสามพรานโมเดลไปขยายผลต่อยอดได้

งานสังคมสุขใจครั้งที่ 5 จัดขึ้น 3 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-17.00 น. ในพื้นที่ของสวนสามพราน โดยแบ่งพื้นที่การจัดงานออกเป็นโซนต่างๆ 11 โซน ได้แก่ โซนความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนของสามพรานโมเดล โซนปฐมออร์แกนิก และ คิดส์โซน จัดแสดงนิทรรศการเส้นทางกล้วยครบวงจร ตั้งแต่การปลูก การแปรรูป และจำหน่าย  โซนตลาดสุขใจ  จำหน่ายผลผลิตอินทรีย์  อาหารอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย โซนร้านค้าออร์แกนิก เป็นต้น

ในงาน ยังมีการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยตลอดงานจะงดการใช้ถุงหิ้วพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก แก้วพลาสติก และหลอดพลาสติก เน้นให้ทุกคนที่มางานนำถุงผ้า และกระบอกน้ำมาใช้เอง โดยในงานมีน้ำดื่มสะอาดให้เติมได้ตลอด  ขณะที่เกษตรกรอินทรีย์ ร้านค้าที่มาออกบูธ ต่างร่วมใจมอบส่วนลด ของแถม ให้ลูกค้าที่นำถุงผ้ามาใช้เป็นพิเศษ และมีโซนจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และถุงผ้า เพื่อให้ลูกค้าที่ไม่ได้นำมาได้ชอปช่วยโลกไปพร้อมกันๆ รวมถึงการจัดการขยะแบบ Zero Waste ด้วย

ประชาชนผู้สนใจ สามารถมาร่วมงานสังคมสุขใจ “เท่นอกกรอบ…ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิต  ที่ สมดุล” ตั้งแต่ศุกร์ที่ 7 ถึง อาทิตย์ที่ 9 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่ เวลา 09.00-17.00 น. ที่ สวนสามพราน จ.นครปฐม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ โทร 034 322 588-93 หรือติดตามที่ Facebook/สามพรานโมเดล

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่