ยังไม่ได้ข้อยุติ!! ห้ามนำเข้ามันสำปะหลังจากเขมร อ้างป้องกันโรคใบด่างระบาด

ยังไม่ได้ข้อยุติ!! ห้ามนำเข้ามันสำปะหลังจากเขมร อ้างป้องกันโรคใบด่างระบาด

สระแก้ว – เปิดเวทีให้ตัวแทนเกษตรกรจาก อ.ตาพระยา-โคกสูง จ.สระแก้ว แสดงความเห็น ระหว่างร่วมพูดคุยกับรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และผู้ประกอบการมันสำปะหลังแห่งประเทศไทย หลัง ครม.มีมติ ให้เกษตรกรนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศกัมพูชาได้ในจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินได้เพียงแห่งเดียว จังหวัดละ 1 จุด ทำให้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตเกษตรกรตามแนวชายแดน ระบุแก้ปัญหาไม่ถูกจุด เตรียมนำผลการหารือเข้าสู่การพิจารณาส่วนกลางเพื่อหาข้อยุติอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการมันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันชี้แจงข้อเท็จจริง และสอบถามความคิดเห็นหน่วยงานในพื้นที่ รวมถึงตัวแทนเกษตรกรจากอำเภอตาพระยาและอำเภอโคกสูง กรณีที่ได้รับผลกระทบจากนโยบาย ห้ามเกษตรกรตามแนวชายแดน นำเข้ามันสำปะหลังสดทุกชนิด แต่จะอนุญาตให้นำเข้าได้เพียงจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน หรือจังหวัดละ 1 จุดเท่านั้น

นายรังสี ไผ่สะอาด นายกสมาคมผู้ประกอบการมันสำปะหลังแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จังหวัดสระแก้ว ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังไปแล้วใน 4 อำเภอติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และสถานการณ์ขณะนี้กำลังแพร่ระบาดอยู่ในหลายจังหวัดของประเทศกัมพูชา ซึ่งล่าสุด เจ้าหน้าที่พบโรคคล้ายกับใบด่างมันสำปะหลังพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งก็ได้ดำเนินการฝังกลบทำลายไปแล้ว จึงทำให้หลายฝ่ายเป็นห่วงกังวลและพูดคุยกันในหลายเวที จนกระทั่งรัฐบาลมีนโยบาย เตรียมอนุญาตให้นำเข้ามันสำปะหลังสด ได้เพียงจุดผ่านแดนถาวร จังหวัดละ 1 จุด ซึ่งจังหวัดสระแก้ว อนุญาตให้นำเข้าทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด จ.สระแก้วเท่านั้น เนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ สำหรับมาตรการดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรในอำเภอตาพระยาและอำเภอโคกสูง ที่มีวิถีชีวิตในการรับจ้างบรรทุกพืชผลการเกษตรโดยเฉพาะมันสำปะหลังจากประเทศกัมพูชา เข้ามาในฝั่งประเทศไทย เพราะหากภาครัฐให้นำเข้ามันสำปะหลังทางด่านเขาดิน ทำให้เกษตรกรเหล่านี้ ต้องเพิ่มระยะทางในการขนส่งไปอีกกว่า 100 กิโลเมตร และไม่คุ้มทุนค่าขนส่ง จึงเรียกร้องให้ภาครัฐผ่อนปรนมาตรการดังกล่าว

ทางด้าน สุกัญญา สถาวรัตนกุล ลานมันสำปะหลัง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว และเป็นผู้ประกอบการลานมันสำปะหลัง ในอำเภอตาพระยา ระบุในที่ประชุมว่า หากภาครัฐหาแนวทางแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคใบด่างฯ แบบนี้ ส่วนตัวมองว่า เป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด ควรจะสั่งห้ามนำเข้าให้เหมือนกันทุกจุดทั่วประเทศ คือ ปิดด่านก็ให้ปิดทั้งหมด ไม่ใช่ปล่อยให้นำเข้าเพียงจังหวัดละ 1 แห่ง เพราะว่ามันจะไม่ช่วยแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังได้แน่นอน

อย่างไรก็ตาม นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะประธานการพูดคุยรับฟังความเห็นครั้งนี้ เปิดเผยภายหลังว่า การพูดคุยในวันนี้ จะเป็นการนำปัญหาและข้อจำกัด ไปเสนอยังคณะกรรมการในส่วนกลางอีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นย้ำว่า ยังไม่มีมติใด ๆ ห้ามเกษตรกรตามแนวชายแดน นำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน ยังคงปล่อยให้เป็นไปตามวิถีชีวิตตามแนวชายแดน ซึ่งคาดว่า มาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้ในเร็ว ๆ นี้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่