50 ร้านอาหารหัวหินร่วมลงMOUแก้ปัญหาอาหารราคาแพง

50 ร้านอาหารหัวหินร่วมลงMOUแก้ปัญหาอาหารราคาแพง

 

ผู้ประกอบการร้านอาหารเกือบ 50 ร้านในอำเภอหัวหิน และหน่วยงานราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOU แก้ไขปัญหาราคาอาหารในอำเภอหัวหิน  สร้างความเชื่อมั่นในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยหลังจากนี้จะมีชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจร้านอาหาร หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมาย

วันที่ 26 พ.ย. 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน  เป็นประธานการประชุมจัดระเบียบผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นายประสพชัย พูลเกิด พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ,นางสาวโสรยา หอมชื่น ผอ.ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์,นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน,นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการร้านอาหารในอำเภอหัวหิน,ผู้ประกอบการค้าชายหาดหัวหิน หาดหัวดอน หาดทรายน้อย เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง

นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน กล่าวว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์การจำหน่ายอาหารราคาแพงในพื้นที่อำเภอหัวหิน เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ถึง 3 เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องล่าสุดที่นักเขียนรางวัลซีไรต์ 2 สมัย อย่างคุณวินทร์ เลียววาริณ หรือ นายสมชัย เลี้ยววาริณ ซึ่งมีผู้ติดตามในเพจ facebook กว่า สองแสนคน โพสต์เรื่องราวการจำหน่ายอาหารทะเลหัวหิน ซึ่งนอกจากมีราคาแพงแล้วยังไม่แจ้งราคาให้ลูกค้ารับทราบอย่างชัดเจน ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมืองหัวหิน หน่วยงานภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมวางมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งได้มีการออกตรวจพบว่ายังบางส่วนยังไม่ติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน ดังนั้นจึงได้ประชุมวางมาตรการให้ตรงกัน ทั้งการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน ระบุชนิดราคา แจ้งลูกค้าให้เข้าใจตรงกัน พร้อมทั้งเปิดช่องทางในการร้องเรียนปัญหาราคาอาหารและบริการ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่นการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมกันนี้หน่วยงานราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อาทิ ฝ่ายปกครองอำเภอหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,ตำรวจ และ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังได้จัด ลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOU แก้ไขปัญหาราคาอาหารในอำเภอหัวหิน กับผู้ประกอบการร้านอาหารในอำเภอหัวหิน เพื่อให้ทุกร้านถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยในวันนี้มีผู้ประกอบการร้านอาหารในอำเภอหัวหิน ร่วมลงนามทั้งสิ้น 48 ราย

จากนี้จะมีการสุ่มตรวจ ทั้ง 2 แบบ ทั้งแบบเป็นทางการ และการสุ่มตรวจแบบทางลับ รวมทั้งจะมีการล่อซื้อ แฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวสั่งอาหารรับประทาน เพื่อตรวจสอบราคา และตรวจสอบการกระทำผิดทุกด้าน โดยชุดปฏิบัติการพิเศษ ซึ่งบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงาน หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันที

ข่าว/ภาพ  วิมล ทับคง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่