คนเมืองน้ำดำบ่นจังหวัดไม่มีกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยว ขณะที่กุ้งกาฬสินธุ์ขายดีปีใหม่พุ่งโลละ 500บาท

คนเมืองน้ำดำบ่นจังหวัดไม่มีกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยว ขณะที่กุ้งกาฬสินธุ์ขายดีปีใหม่พุ่งโลละ 500บาท

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธุ์ ยิ้มรับปีใหม่ขายกุ้งได้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 500 บาท ขณะที่บรรยากาศท่องเที่ยวเงียบเหงาเนื่องจากปีนี้จังหวัดไม่มีแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดกาฬสินธุ์ว่า จากการติดตามบรรยากาศการเดินทางกลับมาฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จากการคำนาณปริมาณจำนวนคนพบว่า ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคมถึงวันนี้ มีประชาชนเดินทางกลับมาฉลองในหน้าเทศกาลมากกว่า 20,000 คน จากการตรวจสอบในการเดินทางของขนส่งจังหวัด แต่ในด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ พบว่าไม่คึกคักเช่นทุกปี ทั้งที่รัฐบาลให้เร่งทำการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ ทำให้บรรยากาศทั่วไปเงียบเหงาประชาชนไม่ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้ากันเท่าที่ควร

แต่สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามตำบลบัวบาล อำเภอยางตลาด เฉพาะในกลุ่มที่ไม่ประสบภัยน้ำท่วม กำลังขายกุ้งได้ราคา ซึ่งจากเดิมปากบ่อปกติขายในราคากิโลกรัมละ 250 บาท แต่เนื่องจากปริมาณกุ้งก้ามกรามมีน้อยจึงมีการปรับราคาขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ 500 บาท แต่ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในต่างจังหวัดเช่น ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา สุรินทร์และอุบลราชธานี ที่มีเศรษฐกิจดีกว่ากาฬสินธุ์ ด้านนายเชิดชัย ภูนาใบ อายุ 51 ปี เกษตรกรตำบลบัวบาน กล่าวว่า ลูกค้าคนกาฬสินธุ์ลดน้อยคงเป็นเพราะภาวะเศรษฐกิจ ในปีใหม่นี้ก็หวังว่าทางจังหวัดจะมีแผนสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้กับคนกาฬสินธุ์ด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ กดอ่านที่นี่