2 นายกเล็ก จับมือจัดการแข่งขันกรีฑาตำบลโคกกลอย ประจำปี 2560

2 นายกเล็ก จับมือจัดการแข่งขันกรีฑาตำบลโคกกลอย ประจำปี 2560

ที่สนามกีฬานาเหนือ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี2560 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ขจัดปัญหายาเสพติดที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนโดยมีนายสมคิด แซ่อ๋อง รองนายก อบจ.พังงา พร้อมด้วย นายสมบัติ จินดาพล นายก อบต.โคกกลอย ผู้นำท้องที่  เด็กนักเรียนจากทุกโรงเรียนในตำบลโคกกลอย และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายวิบูลย์เกียรติ ทองตัน นายกเทศมนตรีตำบลโคกลอย กล่าวว่า เทศบาลตำบลโคกกลอย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา และ สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลโคกกลอยจัดแข่งขันกรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอยขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาสร้างเสริมสุขภาพ แสดงความสามารถทางด้านกีฬา มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และให้อภัย ขจัดปัญหายาเสพติดที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กในกลุ่มนักเรียน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่