สวดมนต์ข้ามปี “ตี้เจียงใหม่”

สวดมนต์ข้ามปี “ตี้เจียงใหม่”

สวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับปีจอ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดโครงการ “สวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561 จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อสนับสนุนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนา ทำสมาธิ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนา โดยมุ่งเน้นการนำหลักธรรมทางศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความสงบ ร่มเย็นเป็นกุศล ปลอดจากอบายมุขทั้งปวง นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึงวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) , วัดศรีโสดา (พระอารามหลวง) , วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร , วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร , วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) , วัดเจ้าคณะอำเภอ และวัดทุกวัดในจังหวัดเชียงใหม่ พุทธศาสนิกชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ร่วมกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ด้วยการเข้าวัดสวดมนต์ส่งท้ายปีใหม่ต้อนรับปีใหม่ ณ วัดใกล้บ้าน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ กดอ่านที่นี่