สวดมนต์ข้ามปีที่อุบลราชธานี

สวดมนต์ข้ามปีที่อุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วน พร้อมใจกันสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเป็นสิริมงคล ในวาระวันขึ้นปีใหม่ 2561

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – วันที่ 1 มกราคม 2561 ณ วัดใกล้บ้านในจังหวัดอุบลราชธานี

วัดป่าใหญ่

วัดป่าน้อย

วัดศรีประดู่

วัดปากน้ำ บุ่งสะพัง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี กดอ่านที่นี่