จิตอาสารวมพลังทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่อ่าวพังงาช่วงเทศกาลปีใหม่

จิตอาสารวมพลังทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่อ่าวพังงาช่วงเทศกาลปีใหม่

นายปริญญา ภูมิพาณิชย์ นายอำเภอเมืองพังงา พร้อมด้วย นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา นายศรายุทธ ตันเถียร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณถนนทางเข้าท่าเรื่ออ่าวพังงา ที่ทำการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ คาดว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวในอ่าวพังงา แต่ละวันไม่ต่ำกว่า 10,000 คน สามารถสร้างรายให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ไม่ต่ำกว่าวันละ 5 ล้านบาท ทางจังหวัดพังงาจึงได้ระดม จิตอาสา ในพื้นที่เข้าร่วมทำความสะอาดเพื่อรักษาทัศนียภาพของที่ทำการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาและบริเวณใกล้เคียงให้ดียิ่งขึ้น

นายปริญญา ภูมิพาณิชย์ นายอำเภอเมืองพังงา กล่าวว่า ทางจังหวัดพังงา ร่วมกับทางอำเภอเมืองพังงา อุทยานแห่งชาติ และจิตอาสา ได้พร้อมใจกันนัดทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมโดยเฉพาะอ่าวพังงา ซึ่งเป็นเขตการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมจึงได้มีการร่วมด้วยช่วยกันเก็บขยะมูลฝอย ขวด พลาสติก และฉีดพื้นผิวการจราจร ให้มีความสะอาด ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่จะได้มีความประทับใจกลับคืนและเที่ยวอย่างมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่