เปิดตัว “สุ่มไก่ใหญ่ที่สุดในโลก” เสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบอน

เปิดตัว “สุ่มไก่ใหญ่ที่สุดในโลก” เสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบอน

วันนี้ (31 ต.ค. 61) ที่หมู่บ้านบอน ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายนนทวัฒน์ โพธิ์ขาว พัฒนาการอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมกับชาวบ้านบอน กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลตาเกษ ได้ประชาคมร่วมกันที่จะพัฒนาหมู่บ้านให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว จากเดิมที่ชาวบ้านได้มีการสืบสานภูมิปัญญาการสานไม้ไผ่ให้เป็นสุ่ม เพื่อกักขังเป็ด ไก่ ที่มีการทำ และจำหน่าย นับตั้งแต่สมัยโบราณสืบต่อมาสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน นำมาสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอันมาก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้ามาอบรม พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชน พร้อมกับการร่วมแรงร่วมใจกัน เริ่มต้นสานสุ่มไก่ ที่ตั้งเป้าหมายจะให้มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เพียงอันเดียวในหมู่บ้านบอน ตำบลตาเกษ แห่งนี้ เพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ อัตลักษณ์ของชุมชนสืบไป พร้อมเปิดเป็น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบอน โดยมี นายโกมินทร์ ประถมบุตร ที่ปรึกษาปกครองอำเภออุทุมพรพิสัย เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน

นายนนทวัฒน์ โพธิ์ขาว พัฒนาการอำเภออุทุมพรพิสัย กล่าวว่า บ้านบอน เป็นชุมชนของเกษตรกรรม ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาข้าว ที่อาศัยเพียงน้ำฝน แต่คนสมัยก่อนพบว่า ที่หมู่บ้านแห่งนี้ มีต้นไผ่ใหญ่เกิดขึ้นรอบหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก ประกอบสมัยก่อน เครื่องมือทางการเกษตร รวมทั้งเครื่องเรือน ที่ส่วนใหญ่จะทำมาจากไม้ โดยเฉพาะเครื่องครัว จะทำจากไม้ไผ่ โดยผ่านกระบวนการจักสาน ใช้กันเองภายในหมู่บ้าน

ต่อมาได้มีผู้คนจากหมู่บ้านอื่น มาขอซื้อไปใช้บ้าง จึงได้เริ่มที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นการทำเพื่อจำหน่าย และที่สุดเครื่องพลาสติกก็มาแทนไม้ไผ่ แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ก็คือ สุ่มไก่ ที่ใช้กักขังไก่ โดยเฉพาะไก่ชนราคาแพงๆ จะมีการเลือกสุ่มที่คุณภาพดีดี ฝีมือสานสวยๆ ซึ่งที่หมู่บ้านบอนแห่งนี้ ได้รับการยอมรับว่า สานสุ่มสวย ทนทาน เหมือนกับนักเลี้ยงนกเขา ก็จะตามหากรงนกเขาสวยๆ

จึงได้รวมตัวกันพัฒนาหมู่บ้าน เปิดเป็น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบอน มีการสานสุ่มไก่ที่ให้มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกขึ้น ใหญ่ขนาด 41 คน ยืนจับมือกันจึงจะรอบกันเลย เพื่อการกระจายข่าวให้นักท่องเที่ยว ได้เดินทางมาเที่ยวชมหมู่บ้านบอน หมู่บ้านสานสุ่มไก่ และมีสุ่มไก่ขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ที่นี่

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่