ร่วมบุญแน่น! ไทย-ลาวนับหมื่นแห่ตักบาตรสองแผ่นดิน

ร่วมบุญแน่น! ไทย-ลาวนับหมื่นแห่ตักบาตรสองแผ่นดิน

พะเยา : ประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า 10,000คน ร่วมตักบาตรสองแผ่นดิน เชื่อมความสัมพันธ์ไทยลาว

ที่บริเวณเขตรอยต่อชายแดนไทย-ลาว บ้านฮวก (กิ่วหก) อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็น เช้าวันนี้ (30 ธ.ค.60) จังหวัดพะเยาและเมืองคอบ แขวงไชยะบุรี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตรสองแผ่นดิน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างชนชาติไทยและลาว ณ บริเวณเขตรอยต่อชายแดนไทย-ลาว บ้านฮวก (กิ่วหก) หมู่ที่ 12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการ จ.พะเยา รองเจ้าเมืองคอบ , รองเจ้าเมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุลี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและลาวร่วมทำบุญตักบาตรนับพันคน

มีพระภิกษุสงฆ์จากสองประเทศ จำนวน 200 รูป มารับบิณฑบาตจากประชาชน ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นบนเชิงเขารอยต่อชายแดนระหว่างสองประเทศ สำหรับประเพณีทำบุญตักบาตรสองแผ่นดิน เป็นการทำบุญประจำปีเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ของพี่น้องชาวไทย-ลาว ที่เดินทางไปมาหาสู่ ซื้อขายสินค้าต่างๆ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของประชาชนที่อยู่ชายแดนทั้งสองประเทศ ซึ่งจัดขึ้นในเช้าวันที่ 30 ธันวาคมของทุกปี และทำติดต่อกันมาแล้วเป็นครั้งที่ 13 เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งจะมีชาวลาวเดินทางข้ามมายังฝั่งไทย เพื่อทำบุญตักบาตรพร้อมกับชาวไทยและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทุกปี.

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพะเยา กดอ่านที่นี่