พม.กาญจน์ระดมสมองเดินหน้าพัฒนาครอบครัว

พม.กาญจน์ระดมสมองเดินหน้าพัฒนาครอบครัว

สนง.พมจ.กจ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาครอบครัว มหกรรมรวมพลังพัฒนาศักยภาพ ศพค.จังหวัดกาญจนบุรี

ใน วันที่ 28-29 ธันวาคม 2560 สนง.พมจ.กจ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาครอบครัว มหกรรมรวมพลังพัฒนาศักยภาพ ศพค.จังหวัดกาญจนบุรี โดย นายอุทิศ บุญช่วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ”เทคนิคการขับเคลื่อนงาน ศพค.ให้สู่เป้าหมาย”


เนื้อหาการประชุม ทั้ง 2 วันเรื่อง”การรวมพลัง ยกระดับ พัฒนาครอบครัวไทย ระดับจังหวัด” การแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็น สะท้อนปัญหา เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและการจัดกิจกรรมโครงการที่เข้าไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เพิ่มทักษะการเรียนรู้สำหรับนักพัฒนาครอบครัว พร้อมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 พร้อมรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว ณ ห้องประชุมเขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี นายอุทิศ บุญช่วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ”เทคนิคการขับเคลื่อนงาน ศพค.ให้สู่เป้าหมาย”

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่