เปิดตลาดถนนสายวัฒนธรรม

เปิดตลาดถนนสายวัฒนธรรม

จังหวัดยโสธรเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม น้อมใจภักดิ์ถวายความจงรักภักดี เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าวัฒนธรรมและเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่นำผลิตภัณฑ์จากชุมชนไปจำหน่าย
ที่ถนนสายวัฒนธรรมบ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม น้อมใจภักดิ์ถวายความจงรักภักดี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรได้ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการตลาดสินค้าวัฒนธรรม เปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีพื้นที่ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน การแสดง การสาธิตทางวัฒนธรรมและการบริการทางวัฒนธรรม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนกินดีอยู่ดีสร้างรายได้ให้ชุมชนรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน เนื่องจากบ้านศรีฐาน เป็นหมู่บ้านที่มีการสืบทอดหัตถกรรมการทำหมอนผ้าขิดที่มีเอกลักษณ์อันโดเด่นมีคุณค่าพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายได้รับความนิยมทั่วไปเป็นของใช้ของฝากที่มีชื่อของจังหวัดยโสธรแสดงถึงการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ พัฒนาจนเป็นอุตสาหกรรมสำคัญในครัวเรือนและท้องถิ่น โดยภายในงานนอกจากที่จะมีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชนแล้วยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากโรงเรียนต่างๆ การสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน การสาธิตการทำสมุนไพรและนวดแผนไทย การละเล่นพื้นบ้านและการสาธิตการทำข้าวหลามสูตรโบราณ ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยโสธร กดอ่านที่นี่