โดยหลังจากเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ กับสื่อมวลชน ฝากส่งต่อถึงพี่น้องประชาชนในภูเก็ต

​“ ขอขอบคุณทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรภาคีเครือข่าย อาสาสมัคร และประชาชนทุกท่านที่ได้เสียสละ ทุ่มเทแรงใจ แรงกาย ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามที่ตั้งใจ และขอให้พึงระลึกไว้เสมอว่า  ชีวิตจะอยู่รอดและปลอดภัย ถ้าทุกคนใส่ใจในกฎจราจร ”

ทั้งนี้ นายนรภัทร ได้ขอให้มีการร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนทุกคน ให้บังคับใช้และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะตามมาตรการเพื่อความปลอดภัย ได้แก่ 1. ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 2. ขับรถย้อนศร 3. สัญญาณจราจร 4. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5. ไม่มีใบขับขี่ 6. แซงในที่คับขัน 7. เมาสุรา 8.ไม่สวมหมวกนิรภัย 9. มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 10. ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต กดอ่านที่นี่