รร.ดีบุกพังงา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “น้ำเงิน เหลือง เกมส์” 2560

รร.ดีบุกพังงา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “น้ำเงิน เหลือง เกมส์” 2560

 

ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา นายสามารถ รังสรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายใน “น้ำเงิน เหลือง เกมส์” โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประจำปี 2560 โดยมี นายปริญญา ภูมิพาณิชย์ นายอำเภอเมืองพังงา พร้อมด้วยนางพรดารา ประมูลทรัพย์ เลขานุการนายก อบจ.พังงา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วม

นายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาสีภายใน “น้ำเงิน เหลือง เกมส์”ทางโรงเรียนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ด้วยความเชื่อว่า กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ นอกเหนือจากสุขภาพที่นักเรียนและนักกีฬาทุกคนจะได้รับแล้ว การแข่งขันกีฬา ยังเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน ที่มุ่งให้ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้อยู่บนพื้นฐานของความดี มีปัญญา ดำรงชีพด้วยความสุข อีกทั้งยังเป็นส่วนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของนักเรียน เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และที่สำคัญคือการสร้าง ความรัก ความสามัคคี ของหมู่เหล่าในโรงเรียน โดยมีการจัดขบวนพาเหรดของนักเรียน นักกีฬาที่ร่วมกันสร้างสรรค์ตามแนวความคิดต่างๆกันอย่างสวยงาม โดยเริ่มตั้งตั้งแต่ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา และไปสิ้นสุดที่ สนามกีฬากลางจังหวัด ซึ่งตลอดระยะทางได้มีผู้ปกครองและคนที่สัญจรไป-มาต่างหยุดดูขบวนพาเหรดด้วยความสนใจ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่