พิจิตรธนาคารเลือดสำรองเลือดรับเดินทางปีใหม่

พิจิตรธนาคารเลือดสำรองเลือดรับเดินทางปีใหม่

ธนาคารเลือด โรงพยาบาลพิจิตร สำรองเลือด 363 ถุง เตรียมพร้อมรับมือประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลปีใหม่ ขณะที่แพทย์พยาบาลพิจิตร เพิ่มเจ้าหน้าที่รับมืออุบัติเหตุ ช่วยเหลือประชาชน

ที่โรงพยาบาลพิจิตร ประชาชนยังคงเดินทาง เข้าบริจาคโลหิต ให้กับธนาคารเลือด เพื่อรับมือช่วยเหลือ เตรียมพร้อมรับมืออุบัติเหตุ  ในช่วงการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงทศกาลปีใหม่ ของประชาชน โดยล่าสุด ทางธนาคารเลือดโรงพยาบาลพิจิตร ได้ เตรียมสำรองเลือด ของกรุ๊ปชนิดต่างๆ ไว้ จำนวน 363 ถุง ซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอ กับการเตรียมความพร้อมรับมือ การช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่

ขณะที่ นายแพทย์ วิริยะ เอี๊ยวประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร ได้ เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดย เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล ลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม โดยเฉพาะแผนกฉุกเฉิน และ แผนกผ่าตัด เพื่ออำนวยความสะดวก ในการรักษาพยาบาล ให้กับประชาชน ในช่วงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพิจิตร กดอ่านที่นี่