ส่งท้ายปี ชาวนาฟากท่าสืบสานประเพณี บุญใหญ่ปราสาทข้าวฟ่อน ถวายพระแม่โพสพ

ส่งท้ายปี ชาวนาฟากท่าสืบสานประเพณี บุญใหญ่ปราสาทข้าวฟ่อน ถวายพระแม่โพสพ

ที่ลานวัดห้วยลึก ตำบลบ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์  นายศิวัช. ฟูบินทร์ นายอำเภอฟากท่า ผู้นำชุมชนร่วมกับผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหญิงชายอำเภอฟากท่าร่วมแรงร่วมใจ คนละไม้ละมือด้วยความตั้งใจ คัดและมัดรวงข้าวเหนียว ทำเป็นฟ่อน หรือเป็นมัด ให้ได้ขนาดเท่าๆกัน เพื่อใช้ในการสร้าง “ปราสาทข้าว” และให้ประชาชน เกษตรกรที่จะเข้าร่วมงาน ใช้ในพิธีขอขมาพระแม่โพสพ ขอบคุณพืชพันธ์ธัญญาหาร ประเพณีเก่าแก่ แห่งเดียวภาคเหนือ ที่เกษตรกรพร้อมใจกันจัดขึ้นช่วงเทศกาลส่งท้ายปี ระหว่าง 30-31 ธันวาคม หรือหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเรียบร้อยแล้วนายศิวัช กล่าวว่า อำเภอฟากท่า ชาวนาพร้อมใจกันคัดเลือกรวงข้าวเหนียวที่อุดมสมบูรณ์ สวยงาม จากทุกครอบครัวที่ทำนา จาก 31 หมู่บ้าน 4 ตำบล ของอำเภอฟากท่า ตามศรัทธรามารวมกันที่วัดห้วยลึก ถือว่าเป็นบุญใหญ่หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อนำมาสร้างเป็น ปราสาทข้าวเหนียว หรือข้าวฟ่อน ขนาดใหญ่ใช้รวงข้าวกว่า 3 ตัน  เป็นการร่วมแรงร่วมกัน ช่วยกันคนละไม้ละมือมาตลอด 1 เดือน ล่าสุด ปราสาทข้าว เสร็จสมบูรณ์แล้ว  เพื่อประกอบพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ ขอบคุณข้าวและพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ได้บริโภค ให้น้ำและผลผลิตอุดมสมบูรณ์ โดยข้าวทั้งหมดถวายวัด เพื่อทำการสีเป็นข้าวสาร บรรจุถุงถวายวัดทุกแห่งอำเภอฟากท่า เป็นบุญใหญ่รับปีใหม่ภายในงานยังมีกิจกรรมสืบสานวิถีชาวนา ให้ประชาชน เยาวชนได้มีส่วนร่วม ทั้งนิทรรศการพร้อมโชว์เครื่องมือทางการเกษตรทำนาแบบดั่งเดิมปัจจุบันหาดูได้ยากแล้ว เช่น หมาหาบข้าว ฮินใส่ข้าวเปลือก การแข่งขันการนึ่งข้าวเหนียว การมัดข้าว ฟาดข้าว ทำหุ่นไล่กา เป็นต้น “บุญปราสาทข้าว” ถือเป็นศิลปะที่เกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้านแสดง ออกถึงความกตัญญูต่อแผ่นดินที่ให้ผลผลิตเพื่อการยังชีพ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและการเพาะปลูก ตลอดจนเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และต้อนรับลูกหลานกลับสู่ภูมิลำเนาช่วงวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่า โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 ธันวาคม นี้

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุตรดิตถ์ กดอ่านที่นี่