ภูเก็ตจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั่วเกาะ

ภูเก็ตจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั่วเกาะ

ทั้งหมด 10 ศูนย์ทั่วเกาะภูเก็ต เป็นศูนย์ระดับจังหวัด ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภูเก็ต ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่ หาดป่าตอง, หาดกมลา, หาดกะตะ,หาดกะรน, หาดในหาน, แหลมพรหมเทพ, หาดราไวย์, หาดสุรินทร์ และหาดในยาง 

โดยจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ทั้งในส่วนของตำรวจท่องเที่ยว, ตำรวจน้ำ, ตำรวจภูธร, อาสาสมัคร มูลนิธิ และเจ้าหน้าที่แปลภาษา คอยดูแลนักท่องเที่ยวที่ได้รับความเดือดร้อน ถูกเอารัดเอาเปรียบ  ให้บริการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่นี้

ทั้งนี้ หากนักท่องเที่ยวประสบปัญหาเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมาย จังหวัดภูเก็ตได้จัดเจ้าหน้าที่อัยการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตามกระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้างความปลอดภัยเกิดความมั่นใจ ในมาตรการการดูแลนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตสู่ความเป็นสากล เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต กดอ่านที่นี่