”คมนาคม”เข้มข้นยกกำลังสองเปิดศูนย์ลดอุบัติเหตุ

”คมนาคม”เข้มข้นยกกำลังสองเปิดศูนย์ลดอุบัติเหตุ

เชียงราย-หน่วยงาน”คมนาคม” เข้มข้นยกกำลังสอง “เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่”หวังลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์เวลา 13.30 น. วันนี้ (28 ธันวาคม 60)
ที่บริเวณสี่แยกแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 2 เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยมี นายนิคม เทพบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมนายนิคม เทพบุตร กล่าวว่ากระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดทั้งภาครัฐ รัฐวิสากิจ และเอกชนในพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย บูรณาการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ภายใต้นโยบาย One Transport โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเป้าหมายที่เข้มข้นยกกำลังสองเพื่อลดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้ถนน ให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ในช่วงเจ็ดวันอันตราย โดยจะมี รถวิ่งตรวจกันเป็นระยะๆ ในจุดที่เสี่ยง ตลอดเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อคอยบริการและคอยตักเตือนนักท่องเที่ยว ที่มีความเสี่ยงอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้น ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อลดจำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ ลดจำนวนผู้เสียชีวิต และลดจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางให้ปลอดภัยด้วยสำหรับการจัดงานดังกล่าว ได้มีการตั้งเป็นประชาสัมพันธ์ เป็นศูนย์อำนวยการรวมทั้งตั้งจุดแจกน้ำดื่ม จากแผนที่การเดินทาง สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งเป็นพยาบาลรวมอยู่ในจุดเดียวกันด้วย

ข่าว-ภาพ เพทาย บ้านชี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่