‘ผศ.ธรรมนิตย์’ผู้มุ่งมั่นสืบสาน“มโนราห์”กว่า 40 ปี

‘ผศ.ธรรมนิตย์’ผู้มุ่งมั่นสืบสาน“มโนราห์”กว่า 40 ปี

ผศ.ธรรมนิตย์” ม.ทักษิณ สงขลา ผู้มุ่งมั่นสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมการรำมโนราห์กว่า 40 ปี เดินหน้าถ่ายทอด“โนรา”สู่เยาวชนรุ่นหลัง

ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดงคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา เผยว่า ตั้งแต่ปี 2511 ได้ศึกษาเรียนรู้รับชมการรำโนราของท่านขุนอุปถัมภ์นรากร กระทั่งได้เรียนรำโนราจาก ผศ.สาโรจน์ นาคะวิโรจน์ จนกกระทั่งเกิดความชำนาญ จากนั้นเผยแพร่สืบทอดไปยังเยาวชนรุ่นหลังจนสร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ โดยให้ความรู้สอดแทรกวัฒนธรรมพื้นบ้านแก่เยาวชนเพื่อดึงสู่การแสดง “โนราสร้างสรรค์” สามารถนำไปต่อยอดทางด้านอื่น ๆ ได้มากมาย

โนราธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ เป็นชาวจังหวัดสงขลา เกิดวันที่ 19 กันยายน 2502 อายุ 58 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาโทคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ “โนรา” โดยมีผลงาน อาทิ บุคคลดีเด่นด้านวัฒนธรรมสื่อพื้นบ้านเพื่อเยาวชน, ศิลปินโนราของสมาคมชาวปักษ์ใต้แห่งนครซิดนีย์, รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานประเภทวงโนรา, รางวัลเพชรสยาม สาขาศิลปะ (การแสดงพื้นบ้าน) และอีกมากมาย

 

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้มีจิตสาธารณะมีความมุ่งมั่นในการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเผยแพร่ความรู้ทางด้านโนราและเห็นความสำคัญในคุณค่าของวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างต่อเนื่องในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมให้สอดคล้องในการดำรงชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสงขลา กดอ่านที่นี่