พิจิตรตรวจสอบรางรถไฟรับการเดินทางปีใหม่

พิจิตรตรวจสอบรางรถไฟรับการเดินทางปีใหม่

การรถไฟออกตรวจสอบความแข็งแรง ของรางรถไฟ ในพื้นที่เคยถูกน้ำท่วมขัง เพื่อความปลอดภัย ในการเดินรถ กลับภูมิลำเนา โดยการรถไฟ ได้เพิ่มเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร สนับการเดินทาง 4 ขบวน ไปและกลับในช่วงเทศกาลปีใหม่

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรางรถไฟ นำอุปกรณ์ออกตรวจสอบสภาพของรางรถไฟ ในพื้นที่ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ในพื้นที่จุดเสี่ยงอันตรายของรางรถไฟ ซึ่งเป็นพื้นที่เคยถูกน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตร และเป็นพื้นที่ ใกล้เคียงที่มีเส้นทางการเดินรถไฟผ่าน โดยได้ตรวจสอบสภาพความแข็งแรง ของรางรถไฟ ป้องกันการอ่อนตัวของรางรถไฟ เพื่อเตรียมพร้อมและสร้างความมั่นใจ รองรับการเดินทางกลับภูมิลำเนา ของประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจากการเข้าตรวจสอบสภาพรางรถไฟ ยังคงมีสภาพแข็งแรงปลอดภัยพร้อมในการเดินรถไฟ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงปีใหม่ ได้อย่างปลอดภัย

ขณะที่ การรถไฟได้เพิ่ม การเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ทั้งไปและกลับในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 4 ขบวน เพื่อรองรับประชาชนที่โดยสารรถไฟ สายเหนือ โดยวันที่ 29-30 ธันวาคม เพิ่มขบวน955 กรุงเทพ-ศิลาอาสน์ วันที่ 30-31 ธันวาคม เพิ่มขบวน956 ศิลาอาสน์-กรุงเทพ วันที่2 มกราคม เพิ่มขบวน 961 กรุงเทพ-ศิลาอาสน์ วันที่ 2 มกราคม เพิ่มขบวน962 ศิลาอาสน์-กรุงเทพ เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารตกค้าง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบวันและเวลาในการเดินรถไฟได้ที่ 056-612163 หรือ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพิจิตร กดอ่านที่นี่