คณะสงฆ์ 200 รูป อธิฐานจิตเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

คณะสงฆ์ 200 รูป อธิฐานจิตเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

มหาสารคาม – คณะสงฆ์ 200 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ที่ศาลาบริเวณสถานที่จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอกันทรวิชัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

โดยมีพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น นำพระสงฆ์นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 – 4 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน จำนวนประมาณ 200 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นพระสงฆ์นำผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นผู้แทนส่วนราชการและประชาชนร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และพระสงฆ์อนุโมทนาจนเสร็จพิธี

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม กดอ่านที่นี่